top of page
Kurs

Vanntilvenning/Hval

Hvalmerkekurset fokuserer på de grunnleggende øvelsene for vanntilvenning. I tillegg til å gi et grunnlag for å lære de fire kjernefunksjonene ‘dykke’, ‘flyte’, ‘gli’ og ‘framdrift’, vil eleven lære kjernefunksjonen ‘dykke’.

For å lære å svømme må eleven kunne dykke kroppen under vann, oppholde seg under vann, og orientere seg der. Dette innebærer også at man kan kontrollere pustingen: puste inn – dykke under – se og orientere seg – komme opp – puste ut og inn.

Læringsmål:
1. ‘Frakte’ et svømmebrett som ligger i vannflaten gjennom bevegelser med armene, men uten å berøre det. Eleven må frakte brettet minst frem meter uten å berøre det.

2. Stå i hoftedypt vann og la en partner sprute vann på seg. Det er lov å beskytte seg med armene, men ikke å snu seg vekk. Eleven må la seg sprute på i minst 15 sekunder, og hendene skal ikke holdes foran ansiktet.

3. Kombinere hopp fra bassengkanten – dykke – orientere seg under vann – hente gjenstander til overflaten.

Skilpadde

Skilpaddekursene fokuserer på kjernefunksjonen 'Flyte', som innebærer at man opplever oppdriften i vannet. Den bevisste opplevelsen av at vannet 'bærer' kroppen er helt sentral i svømmeopplæringen. Flytingen påvirkes av kroppens holdning, og ikke minst pusting. Forutsetningen for å flyte er at mest mulig av kroppen er under vann. Derfor følger flyting etter dykking.

Læringsmål 
Flyte som en pil på magen og på ryggen, med armene strukket frem, i minst 15 sekunder på hver side.

Pingvin

Pingvin

Pingvinkursene fokuserer på kjernefunksjonen 'Gli', som innebærer at man flyter i bevegelse, enten under vann eller i overflaten. Det gir eleven mulighet til å erfare vannets motstandskraft. Å gli forutsetter at eleven kan holde pusten og flyte.

Læringsmål 
Kombinere aktivitetene hoppe - flyte opp - innta linjeholdning på magen i vannflaten - gjøre crawlbeinspark med armene strukket frem - dreie over på ryggen - gjøre beinspark i linjeholdning og puste.

Selungen

Selunge-kursene fokuserer på kjernefunksjonen 'Fremdrift', som innebærer at man skaper fremdrift i vannet ved hjelp av arm- og beinbevegelser. Målet er å nytte motstandskraften i vannet slik at bevegelsene fører til fremdrift.

Læringsmål 
Stupe uti på dypt vann - svømme 12,5 meter på magen - skifte retning - svømme 2-3 meter mot startstedet - stoppe - flyte i 30 sekunder - svømme på ryggen tilbake til utgangspunktet.

Sel

På Sel-nivået har man fokus på svømmeartene crawl og rygg. Disse svømmeartene har deltakerne lært grovkoordinert på den grunnleggende svømmeopplæringen. På dette nivået tar vi det et steg videre, og arbeider med øvelser som gjør at deltakerne skal kunne svømme crawl og rygg finkoordinert.

Læringsmål

1. Kunne svømme crawl og rygg finkoordinert
2. Kunne varsle om hjelp (1-1-3), benytte «forlenget arm» og kaste redningsline/livbøye

Sjøløve

What's th

På Sjøløve-nivået har man fokus på å lære bevegelsen i bryst og butterfly (delfinbevegelsen). Deltakerne har lite erfaring med dette fra den grunnleggende svømmeopplæringen, så det er viktig å arbeide med det grunnleggende på dette nivået.

Læringsmål

1. Kunne utføre bryst- og butterflybevegelsen (delfinbevegelsen)
2. Kunne utføre overlevelsesflyting og H.E.L.P.-stillingen (flyteteknikk i kaldt vann, med redningsvest)

is item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Delfin

På Delfin-nivået har man fokus på å lære teknikk i bryst og butterfly. Fra Sjøløve-nivået har deltakerne fått erfaring med delfinbevegelsen, som kjennetegner både bryst og butterfly. På dette nivået skal deltakerne få mer kjennskap med svømmeteknikkene i bryst og butterfly slik at de mestrer disse grovkoordinert.

Læringsmål

1. Kunne svømme bryst og butterfly grovkoordinert
2. Kunne svømme med klær og trå vannet

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Hai

På Hai-nivået har man fokus på medleysvømming. Dette oppsummerer de ferdigheter og teknikker man har lært på de foregående nivåene. Medleysvømmingen setter sammen de fire svømmeartene i rekkefølgen butterfly, rygg, bryst og crawl. På dette nivået skal deltakerne videreutvikle undervannssvømmingen, startene og vendingene.

Læringsmål

1. Kunne svømme medley
2. Kunne utføre undervannskick, starter og alle vendinger med god teknikk
3. Kunne grunnleggende livredning i vann

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Ungdom

Ungdomsgruppa er for deg som liker å svømme men ikke ønsker å konkurrere. Du må kunne svømme crawl og rygg. Treningen består av teknikk og lek. Ungdomsgruppa deltar på internstevne etter eget ønske.

Voksensvømming

Voksensvømming er for deg over 18 år som ønsker å lære å svømme eller å forbedre teknikk. Opplæringen tilpasses.

Please reload

bottom of page