top of page

For å være medlem i svømmeklubben må du betale både medlemskontingent og treningsavgift. Medlemskontingenten er fast, mens treningsavgiften er forskjellig for de ulike kursene.

Kontingent:

Kontingenten er en generell avgift for å være medlem av svømmeklubben, og må være betalt for kunne delta på kurs. For å bli medlem må du betale medlemskontingent og du blir medlem når første kontingent er betalt.

Kontingenten fastsettes på klubbens årsmøte.

Treningsavgift:

Treningsavgift er kostnader forbundet med å utøve idretten. Denne avgiften skal gjenspeile idrettslagets kostnader. Slike kostnader kan være hall- og baneleie, samt kostnader i forbindelse med trenere, dommere, kurs, utstyr, mm.

Lisens:

I svømming må det betales en lisens før du kan delta i konkurranser. I denne lisensen ligger det en forsikringsordning som kommer utøveren til gode ved eventuelle idrettsskader.

JØRPELAND SVØMMEKLUBB 2020 – 2021

Medlemskontingent kr 250,-

10 ukers kurs 650,-

20 ukers kurs 950,-

Årskurs 1500,-

Babysvømming 1300,-

Voksensvømming 1300,-

bottom of page